Choose your language

Dementietafel

In gesprek over ouder worden, dementie en mensen met een verstandelijke beperking

Het project 'Dementietafel: delen en verbeteren' is opgezet om kennis en ervaringen te delen over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Familieleden, mantelzorgers en zorgprofessionels kunnen op deze Dementietafel-avonden het gesprek met elkaar aangaan over dit - toch vaak lastige - onderwerp. Naast gelegenheid voor gesprek en discussie, wordt op iedere Dementietafel ook een specifiek onderwerp behandeld door betrokken experts.

Voor de algemene folder over de Dementietafel, klik hier.

In de provincie Groningen worden twee tot drie keer per jaar Dementietafels gehouden over wisselende thema's. De organisatie is in handen van NOVO, De Zijlen, 's Heeren Loo, UMCG (Alzheimer Research Centrum), T21RS, VG-Belangenplatform Groningen, Zorgbelang Groningen en Alzheimer Nederland afdeling Groningen. 

 

Onderzoek

T21RS en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn betrokken bij de Dementietafel Groningen. Het Alzheimer Research Centrum van het UMCG doet als een van de weinige instellingen in Nederland onderzoek naar dementie bij mensen met downsyndroom. Prof. dr. Peter De Deyn (voorzitter T21RS Commissie voor Wetenschap & Samenleving) en drs. Alain Dekker (penningmeester; commissielid T21RS) richten zich onder andere op dementie-gerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom. Naast algemene kennis over dementie en de ziekte van Alzheimer, vertellen zij tijdens de Groningse Dementietafels ook kort over hun onderzoek en resultaten uit het wetenschappelijke onderzoeksveld.

 

6e Dementietafel Groningen: Gedragsveranderingen

Op dinsdagavond 3 oktober werd in het Infrahuis te Groningen een drukbezochte Dementietafel (ruim 90 bezoekers) georganiseerd met het thema 'Dementie-gerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom'.

 • Gastheer prof. dr. Peter Paul De Deyn (UMCG) opende de avond met een Dementiequiz.

 • Marie-José van Dreumel (AVG-arts, NOVO) ging in gesprek met een ervaringsdeskundige (zus) over haar ervaringen.

 • Alain Dekker (onderzoeker, UMCG) presenteerde de belangrijkste resultaten van het grootschalige onderzoek naar gedragsveranderingen dat het UMCG in samenwerking met zorginstellingen (o.a. NOVO) heeft uitgevoerd. Sharina Grefelman (orthopedagoog, NOVO), José Eleveld (GZ-psycholoog, NOVO) en Marie-José van Dreumel illustreerden deze resultaten met een aantal voorbeelden uit hun dagelijkse werk.

Zoals altijd werd de catering verzorgd door Wilma Goudbeek en Simone Zandbergen (cliënten Zalkerveer) in samenwerking met het Infrahuis. Klik hier voor de volledige diapresentatie.

 

5e Dementietafel Groningen: Kwaliteit van leven

De eerste Dementietafel Groningen van 2017 werd gehouden op dinsdagavond 28 maart over het thema 'Kwaliteit van leven'. Annet Hogenesch en Mieke van 't Hoog, geestelijk verzorgers van De Zijlen, namen kwaliteit van leven, (zorg)ethiek en het LACCS principe onder de loep. Klik hier voor de volledige diapresentatie.

 

4e Dementietafel Groningen: Beweging

De vierde Dementietafel Groningen vond plaats op de avond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen - dinsdagavond 8 november 2016 - in het Infrahuis in Groningen. Het thema: 'Beweging bij ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (en dementie)'

 • Bewegingswetenschapper Alyt Oppewal (Erasmus MC Rotterdam) presenteerde haar resultaten over fitheid, het GOUD-onderzoek en hoe je een beweegprogramma implementeert in de praktijk.

 • Fysiotherapeut Aly Waninge (Koninklijke Visio en Hanzehogeschool Groningen) vertelde over healthy ageing, in het bijzonder leefstijl, het belang van het systeem en de integratie in de dagelijkse praktijk.

 • De avond werd afgesloten met een forumdiscussie (panel en zaal) aan de hand van acht stellingen over beweging.

Klik hier voor de volledige diapresentatie.

 

3e Dementietafel Groningen: Contact en communicatie

Op dinsdagavond 12 juli 2016 stond 'contact en communicatie met iemand met een verstandelijke beperking en dementie' centraal.

 • Communicatieproblemen bij dementie - quiz: prof. Peter De Deyn (UMCG) deelt op een interactieve manier kennis met u over contact en communicatie bij dementie

 • Contact & Communicatie: Jessica Pavlis (neurolinguiste, De Zijlen/’s Heeren Loo) geeft praktische handvaten.

 • Contact door muziek: Sandra van Aubel (muziektherapeut, NOVO) laat zien hoe muziek ingezet kan worden als middel om in contact te komen met iemand met dementie

Klik hier voor de volledige diapresentatie van de avond (PDF).

 

2e Dementietafel Groningen: Dementie-gerelateerde gedragsveranderingen

Op dinsdagavond 22 maart 2016 vond de tweede Dementietafel Groningen plaats. Het thema van deze drukbezochte avond (>80 bezoekers) was: 'Dementie-gerelateerd gedrag: ervaringen van de professional en de verwant'.

 • Wat weet u over dementie? Prof. Peter De Deyn (UMCG) frist uw geheugen op met een interactieve dementiequiz.

 • Dementie-gerelateerd gedrag: Sharina Grefelman (NOVO) en Alain Dekker (UMCG) gaan dieper in op gedragsveranderingen: Over welk gedrag hebben we het? Hoe kunnen we dat in kaart brengen, en wat kun je eraan doen? Met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

 • Ervaringsdeskundige Henny Posthoorn vertelt over haar zus met het syndroom van Down en dementie.

Klik hier voor de volledige diapresentatie van Lieuwe Boonstra (VG-Belangenplatform Groningen), Peter De Deyn (hoogleraar neurologie, UMCG), Alain Dekker (onderzoeker, UMCG) en Sharina Grefelman (orthopedagoog, NOVO). 

 

1e Dementietafel Groningen: Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Op dinsdagavond 6 oktober 2015 vond de eerste Groningse Dementietafel plaats. De sprekers van de avond gaven een overzicht van dementie in het algemeen, en hoe zich dit specifiek uit bij mensen met een verstandelijke beperking. Speciale aandacht was er voor mensen met downsyndroom aangezien zij een sterk verhoogde kans hebben om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. 

Klik hier voor de volledige diapresentatie van Peter Paul De Deyn (hoogleraar neurologie, UMCG), Marie-José van Dreumel (AVG, NOVO), Alain Dekker (onderzoeker, UMCG) en Sharina Grefelman (orthopedagoog, NOVO). 

Een video-compilatie van deze avond vindt u hieronder.