Choose your language

Algemene lidmaatschapsvoorwaarden

Na een afgeronde betaling wordt het nieuwe lid geregistreerd in ons syteem. Een tijdelijk wachtwoord zal worden toegestuurd per e-mail voor de beveiligde T21RS Membership Environment (log-in met opgegeven e-mailadres). Het T21RS Lidmaatschap betreft een éénjarig lidmaatschap, die ingaat op de dag van betaling. Hoewel T21RS officieel geregistreerd staat als een Nederlanse vereniging, is de voertaal van T21RS overwegend Engels. Lidmaatschappen verlopen na één jaar. Voor verlenging van het lidmaatschap, hoeft het lid simpelweg de gemakkelijke betaalinstructies te volgen die enige tijd voor het aflopen van de lidmaatschapstermijn kenbaar worden gemaakt per e-mail. Dit betreft een betaallink in de T21RS Membership Environment. Door op deze link te klikken, wordt het lid direct doorgestuurd naar de betaalmodule waar met iDEAL, VISA of Mastercard betaald kan worden. Na een afgeronde betaling, zal het T21RS Membership voor een jaar worden verlengd.

Indien het lid niet wenst om lid te blijven van T21RS, dient hij/zij dit kenbaar te maken aan de vereniging tenminste vier weken voor het einde van de lidmaatschapstermijn. Is dit niet gebeurd of niet binnen de daarvoor gestelde termijn, dan blijft het lidmaatschap voor een nieuw jaar gelden en is het betalen van de contributie verplicht.

De officiële regels en bepalingen betreffende het T21RS Lidmaatschap zijn beschreven in de Nederlanstalige T21RS Statuten, specifiek: 
Artikel 4: Lidmaatschap
Artikel 5: Toelating
Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
Artikel 7: Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen

Alleen Gewone Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.