Choose your language

Onderzoek

T21RS heeft zes commissies die werken aan verschillende thema's. Twee daarvan zijn volledig gericht op wetenschappelijk downsyndroomonderzoek:

  • Commissie voor Preklinisch onderzoek (voorzitter: Yann Hérault, Fr)

  • Commissie voor Klinisch onderzoek (voorzitter: Andre Strydon, VK)

Beide commissies streven ernaar om gezamenlijke protocollen op te stellen voor (pre)klinisch onderzoek om daarmee het wereldwijde onderzoek te harmonizeren en standaardiseren. Dit is van het grootste belang om studies beter te kunnen vergelijken en te beoordelen. Commissie verslagen en de prtocollen zullen te zijner tijd beschikbaar komen in de T21RS Membership Environment, die alleen toegankelijk is voor geregistreerde leden (na log-in).