Choose your language

Klinisch onderzoek

De Commissie voor Klinisch onderzoek richt zich op samenwerkingsmogelijkheden voor grootschalige studies naar gezondheidsaspecten bij mensen met downsyndroom en naar klinische studies waarin veelbelovende behandelingen worden bestudeerd. Om dit te bereiken streeft de commissie ernaar om een gezamenlijk platform te creëren voor de uitwisseling van data en om criteria te te stellen waaraan toekomstige onderzoeken moeten voldoen. Van groot belang is het harmoniseren van geheugentesten en protocollen tussen verschillende onderzoeksgroepen in Europa en de hele wereld. Bovendien zal de commissie relevante richtlijnen opstellen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Hiermee hopen wij downsyndroomonderzoek te verbeteren, wat bijdraagt aan de kennis over downsyndroom.