Choose your language

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag over 2016 (1 januari 2016 - 31 december 2016) kan hieronder worden gedownload. Gezien de internationale samenstelling van het bestuur en de leden van de vereniging, zijn de jaarverslagen in het Engels geschreven. Het jaarverslag bevat o.a. samenvattingen van de verschillende T21RS commissies, alsook het financieel jaarverslag opgesteld door de penningmeester.

Publicatiedatum: 22 februari 2017

Algemene ledenvergardering: 10 juni 2017 (Chicago, tijdens T21RS International Conference) - unanieme instemming van de 105 aanwezige stemgerechtige leden

T21RS Annual report 2016

 

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag over het jaar 2015 (1 januari 2015 - 31 december 2015) kan hieronder gedownload worden. Gezien de internationale samenstelling van het bestuur en de leden van de vereniging, zijn de jaarverslagen in het Engels geschreven.

Publicatiedatum: 19 juni 2016

Algemene ledenvergardering: 10 juni 2017 (Chicago, tijdens T21RS International Conference) - unanieme instemming van de 105 aanwezige stemgerechtige leden

 

Jaarverslag 2014

De Trisomy 21 Research Society (T21RS) is opgericht in april 2014 in Groningen. De Engelstalige jaarverslagen over het jaar 2014 (april 2014 - december 2014) kunnen hieronder gedownload worden.

Publicatiedatum: 16 juni 2015