Choose your language

Dementietafel

Het Dementietafel - project is opgezet om kennis en ervaringen te delen over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. In Groningen wordt ieder half jaar een Dementietafel gehouden over wisselende thema's. 

 

Onderzoek

T21RS en UMCG zijn betrokken bij de Dementietafel Groningen. Het UMCG Alzheimer Centrum doet als een van de weinige instellingen in Nederland onderzoek naar dementie bij mensen met downsyndroom. Prof. dr. Peter De Deyn (voorzitter T21RS Commissie voor Wetenschap & Samenleving) en dr. Alain Dekker (penningmeester; commissielid T21RS) richten zich onder andere op dementie-gerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom. Naast algemene kennis over dementie en de ziekte van Alzheimer, vertellen zij tijdens de Groningse Dementietafels ook kort over hun onderzoek en resultaten uit het wetenschappelijke onderzoeksveld.

 

Meer weten? www.SDTG.nl